Utredningsprosjekter

Vårt kontor har gjennomført utredningsprosjekter av ulike slag, blant annet romprogramutredninger og klargjøring av byggebehov, bidratt i prosesser i forbindelse med pedagogisk profil for nye skolebygg samt tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse med vurdering av potensiale for ny bruk. Vi er en naturlig bidragsyter i forbindelse med evaluering av potensiale på ei ubebygd tomt eller vurdering av brukbarhet og potensiale i eksisterende bygningsmasse, og her har Arkitektkontoret Kvadrat mange prosjekteksempler. Det vises til de øvrige prosjektpresentasjoner.

Her medtas noen prosjekteksempler som ikke er så typiske, som viser at det er flere tema med utgangspunkt i et byggebehov og utredning av potensiale i en gitt situasjon, som vårt kontor kan bidra til avklaring av;

 • Utredning vedr. ny bruk av Adolf Øiens videregående skole for Sør-Trøndelag fylkeskommune (2010)
 • Vurdering av utvidelse av helikopterlandeplass for Luftambulansen på Rosten, SNLA (2009)
 • Utviklingsplan for videregående skoler for Sør-Trøndelag Fylkeskommune; Adolf Øiens skole, Trondheim Katedralskole og Gerhard Schønings skole - i samarbeid med arkitekt Svein Skylstad AS (2008)
 • Tomteutredning for Munkvoll gård i Trondheim - utbyggingspotensiale, St. Olav Hospital - St. Olav Eiendom (2007)
 • Utbedringsveiledere for flere boligeiendommer bygd før 1940 innenfor utvalgte byfornyelsesområder - enkel tilstandsrapport med forslag til prioriterte utbedringstiltak og kostnadsoverslag, Trondheim kommune (2004, 2005)
 • Hovedfunksjonsprogram for sykehusbygg for Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus (STPS) på Østmarka-området med kostnadsvurderinger og forslag til interimsløsninger, Sør-Trøndelag Fylkeskommune (2001)
 • Utviklingsplan og mulighetsanalyse for PST Østmarka / alternativsutredning for alle psykiatrifunksjoner inkl. kostnadsvurderinger, Sør-Trøndelag Fylkeskommune (2000)
 • Tomteutredning for Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag (1997)
 • Tomteutredning for Norsk Luftambulanse, SNLA Trondheim (1996)
 • Tomteutredning for diverse bensinstasjoner, Hydro Texao (1995)
 • Designguide for Ringebu kommune (1990)

 

Side-alternativer
 • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim