Undervisning

Prosjektering av undervisningsbygg har vært en del av kontorets sentrale arbeidsområde siden starten. Dette gjelder hele spekteret fra barnehager, grunnskolebygg, videregående skoler til universitets-/forskningsbygg.

Vi har fulgt utviklingen av pedagogisk tenking gjennom kurs, studieturer og diskusjoner med personale av alle kategorier, og har vært samarbeidspartner på programmering, utredninger, mulighetsstudier og byggeprosjekter.

Dette gjelder både nybygg og oppgradering av eldre anlegg for tilpasning til nye tekniske krav og nye undervisningsformer.

Referanselisten er omfattende innenfor dette feltet, og vi har som målsetting å være à jour med utviklingen og fortsatt kunne være en aktiv samarbeidspartner for utbyggere i undervisningssektoren.

Velg i undermenyen til venstre for å få se en del av våre prosjekter i de ulike byggkategorier.

 

undervisning_1.jpg  undervisning_2.jpg  undervisning_3.jpg

 

Side-alternativer
  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim