Rehabilitering

Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygninger er en naturlig del av vårt virke, og vi har opparbeidet god fagkunnskap om tidligere byggemåter og gamle håndverksfag. Med stadig skjerpede krav i plan- og bygningslov og tilhørende forskrifter, vil eksisterende bygningsmasse over tid måtte gjennomgå en endring og oppgradering, og det stiller krav til planleggerne slik at det tas hensyn til erfaringer med ulike måter å fornye konstruksjoner og overflater på.

Våre referanseprosjekter spenner fra vanlige bygningsfysiske oppgraderinger mhp. isolasjon og tetthet, supplering for skjerpede krav til bærekonstruksjoner, oppussing for ønsket oppgradering av interiør og eksteriør samt total ombygging hvor kun hovedkonstruksjoner ombrukes– ofte ut fra endret bruk og funksjon. Nye krav til tekniske anlegg (ventilasjon mm) vil kunne gi utfordringer i forhold til å finne gode løsninger.

 

Velg i undermenyen til venstre for å få se en del av våre rehabiliteringsprosjekter.

 

 

Side-alternativer
  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim