Nedre Flatåsen barnehage

Prosjekttype: Barnehager
Byggherre: Trondheim kommune
Kommune: Trondheim
Byggeår: 2010


Beskrivelse:

Nedre Flatåsen barnehage er Trondheim kommunes største barnehage bygget i ett trinn for 110 barn i alderen 0-6 år, fordelt på to småbarnsgrupper, to storbarnsgrupper, en mellomgruppe og to friluftslivgrupper på totalt 1150 m2. Barnehagen ble ferdigstilt i april i 2010 og ble tatt i bruk på høsten samme år. Komplett prosjekt inkl. utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag og oppfølging for entreprenør Veidekke. Barnehagen tilfredsstiller som det første bygget for Trondheim kommune kravene til et energiklasse A-Bygg med et beregnet energiforbruk på 76 kwt/m2 /år (kravet for energiklasse A er lavere enn 90 kWt /m2 / år).

Se også Veidekke sin presentasjon

 

  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim