Kippermoen ungdomsskole

Prosjekttype: Interiør, Grunnskoler
Byggherre: Vefsn kommune
Kommune: Vefsn
Byggeår: 2007


Beskrivelse:

Prosjekt vunnet i åpen anbudskonkurranse for samlet prosjekteringsgruppe (mars 2004), alle prosjekteringsfaser. Gjennomført bygningsmessig og teknisk tilstandsvurdering og videre alternativsutredning i 4 alt. med utgangspunkt i eksist. 8.200 m2 (BTA) bygningsmasse. Har resultert i vedtak om riving av hoveddel av eksist. bygningsmasse og nybygg for 490 elever. Arkitekt har bidratt i prosess for romprogram og pedagogisk profil.

Komplett prosjekt gjennomført ved tradisjonell entreprisedeling. Ferdigstilling høsten 2007. Totalt bruttoareal 5.900 m2.

Vi har også hatt ansvaret for prosjektering av alle interiørleveranser, inkl evaluering av ombruk av eksisterende møbler og utstyr i samarbeide med skolens representanter.

Kippermoen ungdomsskole fikk i 2011 kommunens byggeskikkpris.

 

  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim