Norsk Luftambulanse, tilbygg

Prosjekttype: Kontorbygg
Byggherre: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Kommune: Trondheim
Byggeår: 2008


Beskrivelse:

Prosjektet er en utvidelse av helikopterbasen for Norsk Luftambulanse på Tiller som ble tegnet av Arkitektkontoret Kvadrat i 1997. Det nye anlegget inneholder kontorer og kurslokaler samt en utleiedel med kontorer, soverom og garasje til bruk for ambulansetjenesten ved St. Olavs Hospital. Bygget sto ferdig i 2008 og har et bruttoareal på 812 m2.

Det er lagt vekt på at ny og gammel del skal fremstå som en helhet. Detaljering og materialbruk er en videreføring fra eldre del av anlegget, en glassgang bygger de to delene sammen.

Komplett prosjekt inklusive utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag og oppfølging for entreprenør HENT AS.

 

  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim