Brannhaugen barnehage

Prosjekttype: Barnehager
Byggherre: Trondheim kommune
Kommune: Trondheim
Byggeår: 2009


Beskrivelse:

Brannhaugen barnehage består av 4 baser, derav to baser med småbarn og to baser med storbarn, totalt 69 barn. Barnehagen er et kompakt bygg som delvis er oppført i to etasjer, men det er kun deler av barnehagens fellesrom og tekniske rom som er lagt i den øvre etasjen. Både småbarnsbasen og storbarnsbasen er nære knyttet opp i mot fellesrommet som er plassert sentralt i barnehagen. Administrasjonen er også lagt nære barnas arealer og fellesrommet, dette for å skape en oversiktlig barnehage med korte avstander mellom de ulike arealene.

 

  • Arkitektkontoret KVADRAT AS, Statsråd Krohgs veg 15 E, 7021 Trondheim